تغییر دنیا . . . !

        پیشرفت دنیا حاصل آدم های منطقی که وضعیت موجود را می پذیرند نیست، بلکه مدیون آدم های ساختارشکن است که می توانند خلاف منطق حاکم فکر کنند و تمام معادلات را بر هم زنند . . . !      
ادامه یادداشت

صد سال به از این سال ها

      با آرزوی سر آغازی نو و سرشار از شادی و موفقیت برای همه پارسیان این سرزمین اساطیری و تقدیر و سرنوشتی متفاوت برای ایران کهن از آنچه تا کنون گذشته همچون نگارش سال یک هزار و چهارصد هجری خورشیدی !        
ادامه یادداشت

یک انتخاب ساده . . .

    گاه یک انتخاب ساده از میان انبوه پیچیدگی ها و مشغله های ذهنی و فکری انسان و دغدغه های روزمره، می تواند افقی ایجاد کند که تمام آن نگرش های در هم تنیده و مبهم را به مسیری زیبا و هدفمند مبدل نماید! مهم انتخاب مسیر و تعیین هدف در راستای سازگاری با روحیات هر شخص است که این امر می تواند تمامی جوانب زندگی را تحت تاثیر …
ادامه یادداشت

تمامیت خواهی !

  در جامعه‌ای که حکومتش توتالیتر (تمامیت خواه) است سیاست هرگز انتزاعی نمی‌شود، به صورت نیرویی خشن، بی‌رحم و آشکار باقی می‌ماند که تمام چند و چون زندگی ما را تعیین می‌کند: چه بخوریم، چه بپوشیم، چه طور زندگی کنیم و . . . چنین حکومتی مثل یک بیماری همه‌گیر، مثل کرونا، هیچ کس را مستثنی نمی‌کند. تناقض در اینجاست که این دقیقا همان روشی است که حکومت توتالیتر با …
ادامه یادداشت