ارتقاء سطح نگرش جامعه

ارتقاء سطح نگرش جامعه
  امیدوارم روزی شرایطی فراهم شود تا سطح دغدغه های مردمان این سرزمین از تخم مرغ و قیمت دلار و صف روغن و قرعه‌کشی خودرو و ... بالاتر بیاید و ذهنشان رها شود برای پرداختن به خلق آینده (کارآفرینان) یا سرمایه گذاری روی آینده (سرمایه­ گذاران). باید کشور را از مسایل حاشیه‌ای و فرسایشی مانند تنش با جهان، تخاصم ایدئولوژیک، تحریم، خودی و غیرخودی، فیلترینگ و ... برهانیم. استراتژی های …
ادامه یادداشت